Ms. Phoebe Ji

Ms. Phoebe Ji

Job Title:
Sales Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
Donghai Street
Zip:
362000
Country/Region:
China
Province/State:
Fujian
City:
Quanzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Fujian HCH Environmental Technologies Co., Ltd.
Operational Address: Room 616, Building 11, Taihe, Donghai, Quanzhou, Fujian, China
Website: http://www.hchshoe.com
Trang web trên alibaba.com: hchshoe.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
167 Giao dịch 70,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm